Uniwersytet Medycznego w Białymstoku

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o.

Stomatologia UMB • Cennik

Cennik

Poradnia Chirurgii

RODZAJ ŚWIADCZENIA CENA
1. Konsultacja chirurgiczna 200 zł
2. Wydanie orzeczenia / zaświadczenia 100 zł
3. Badanie kontrolne po zabiegu 150 zł
4. Leczenie chirurgiczne zmian na błonie śluzowej jamy ustnej 200 zł
5. Płukanie kieszonki przyzębnej + aplikacja leku 50 zł
6. Pobranie wycinka do badania hist.-pat. 350 zł
7. Reimplantacja zęba z unieruchomieniem 600 zł
8. Pobranie wymazu z jamy ustnej 60 zł
9. Frenulektomia 300 zł
10. Frenuloplastyka 500 zł
11. Gingivoplastyka – 1 ząb 200 zł
12. Gingivoosteoplastyka (1 ząb) 300 zł
13. Westibuloplastyka 1500 zł
14. Westibuloplastyka + przeszczep 2000 zł
15. Wycięcie guzka lub zmiany patologicznej jamy ustnej z badaniem histopatologicznym 500-800 zł
16. Pokrycie recesji – 1-3 zęby 1800 zł
17. Hemisekcja/radektomia z biomateriałem 500 – 1500 zł
18. Augmentacja zębodołu 1500 zł
19. Wyłuszczenie torbieli /z biomateriałem/ z PRF od 600 zł + koszt biomateriału + koszt badania H-P
20. Plastyka guza szczęki od 400 zł + koszt badania H-P
21. Nacięcie ropnia 200 zł
22. Ekstrakcja atraumatyczna z biomateriałem  500 zł +koszt biomateriału
23. Unieruchomienie zwichniętego zęba – 1 ząb 200 zł
24. Przygotowanie i aplikacja fibryny bogatopłytkowej (PRF) 300 zł
25. Magnetoledostymulacja – 1 zabieg 30 zł

Usuwanie zębów (w znieczuleniu miejscowym)
+ doliczana wartość szwu (20 zł)

26. Usunięcie zęba jednokorzeniowego 300 zł
27. Usunięcie zęba wielokorzeniowego 400 zł
28. Usunięcie zęba metodą półchirurgiczną 500 zł
29. Usunięcie zęba metodą chirurgiczną 600 zł

Usunięcie zęba mądrości

30. Usunięcie zęba mądrości – zwykłe 500 zł
31. Usunięcie zęba mądrości – chirurgiczne 600 zł
32. Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego 600-800 zł
33. Resekcja wierzchołka korzenia zęba jednokorzeniowego

– każdego następnego zęba sąsiedniego

600 zł

50% pierwszego

34. Resekcja wierzchołka korzenia zęba bocznego 800 zł
35. Odsłonięcie korony zęba zatrzymanego + koszt zaczepu ortodontycznego 600-800 zł

Leczenie powikłań po usunięciu zębów:

36. Usunięcie złamanego zęba metodą półchirurgiczną 500 zł
37. Usunięcie złamanego zęba metodą chirurgiczną od 600 zł
38. Zaopatrzenie chirurgiczne krwawienia z zębodołu (wraz ze Spongostanem i szwem) 300 zł
39. Plastyka przetoki ustno – zatokowej 800 zł
40. Ozonoterapia – 1 zabieg 50 zł

Poradnia Konsultacyjna

RODZAJ ŚWIADCZENIA CENA
1. Badanie lek. Stomatologiczne / Pierwsza wizyta 100 zł
2. Instruktaż higieny jamy ustnej 100 zł
3. Konsultacja

–  konsultacja lekarza specjalisty

– wydanie zaświadczenia o potencjalnych ogniskach zębopochodnych- ocena występowania ognisk zapalnych

100 zł

150 zł

250 zł

4. Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej

– Płukanie kieszonek dziąsłowych połączone z aplikacją leku

50 zł

50 zł

5. Usunięcie złogów nazębnych

– z użyciem skalera (oba łuki)

– z użyciem piaskarki (1 łuk)

 

200 zł

150 zł

6. Znieczulenie 20 zł
7. Wypełnienie ubytku zęba:

– stałego na jednej powierzchni

– stałego na dwóch powierzchniach

– stałego na trzech powierzchniach

– mlecznego szkłojonomerem

– mlecznego komponerem: ubytek I kl. / II kl.

 

200 zł

250 zł

300 zł

80 zł

80 zł / 100 zł

8. Odbudowa korony zęba materiałem kompozycyjnym

– użycie ćwieka dokanałowego metalowego

– użycie ćwieka dokanałowego (włókno szklane)

220 zł

80 zł

200 zł

9. Licówka kompozytowa 400 zł
10. Zastosowanie ćwieka okołomiazgowego do wzmocnienia retencji wypełnienia 100 zł
11. Wypełnienie tymczasowe ubytku 100 zł
12. Dewitalizacja z opatrunkiem w znieczuleniu 120 zł
13. Leczenie nadwrażliwości zębów (oba łuki) 70 zł
14. Lakowanie zębów (za każdy ząb) 50 zł
15. Lakierowanie zębów 70 zł
16. Impregnacja zębów mlecznych 50 zł
17. Leczenie endodontyczne zębów (50% ceny płatne na pierwszej wizycie):

– 1 kanałowych

– 2 kanałowych

– 3 kanałowych

– Re-endo – powtórne leczenie endodontyczne

 

 

600 zł

1000 zł

1200 zł

cena leczenia endodontycznego + 50%

18. Leczenie endodontyczne zębów mlecznych z wypełnieniem stałym 120 zł
19. Wybielanie wewnątrz zęba (Endoperox) / wizyta 120 zł
20. Badanie z użyciem dodatkowych urządzeń (za ząb) 150 zł
21. Wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentacji medycznej pacjenta 0,44 zł za stronę
22. Ekstrakcja zęba

Usunięcie zęba jednokorzeniowego

Usunięcie zęba wielokorzeniowego

Usunięcie zęba metodą półchirurgiczną

Usunięcie zęba metodą chirurgiczną

Usunięcie zęba mądrości – zwykłe

 

200 zł

300 zł

400 zł

500 zł

300 zł

23. Usługa protetyczna Wg cennika protetycznego
24. MTA / Biodentyna 200 zł

Poradnia Ortodoncji

L.P. RODZAJ ŚWIADCZENIA CENA

Wizyty początkowe i fazowe:

1. Konsultacja specjalistyczna 200 zł
2. Modele diagnostyczne / artykulacyjne +fotografie 200 zł + 150 zł
3. Ustalenie planu leczenia (analiza: modeli, foto, cefalo, plan leczenia) 300 zł
4. Rejestracja CO/CR, analiza zwarcia, artykulacja modeli 500 zł
5. Szynoterapia 1200 zł
6. Ocena kontaktów za pomocą T-scan/ekwilibracja 200 zł

Aparat stały cienkołukowy:

7. Leczenia aparatami stałymi cienkołukowymi metalowymi 2400 – 4800 zł
8. Kontrola aparatu stałego cienkołukowego (jeden łuk) 250 zł
9. Kontrola aparatu stałego cienkołukowego (dwa łuki) 300 zł
10. Aparat stały 2×4 1200 zł
11. Kontrola aparatu 2×4 100 zł
12. Awaria (odklejenie) zamka metalowego/kosmet. poza wyznaczoną wizytą 100 zł
13. Awaria (odcementowanie) pierścienia 100 zł
14. Przyklejenie zaczepu podczas zabiegu chirurgicznego 300 zł

Aparaty stałe grubołukowe / ap. do dystalizacji / ap. wspomagające leczenie:

15. Aparat stały grubołukowy (łuk podniebienny, łuk językowy) 500 zł
16. Aparat stały grubołukowy – łuk podniebienny w mod. Zachrissona 600 zł
17. Płytka Nance’a / Płytka nagryzowa 600 zł
18. Wyciąg zewnątrzustny- 1 opaska 500 zł
19. Wyciąg kombinowany 550 zł
20. Aparat RPE 1300 zł
21. Aparat RPE na szynach 1300 zł
22. Kontrola RPE 100 zł
23. Maska twarzowa 500 zł
24. Kontrola maski twarzowej 100 zł
25. Aparat RPE z podparciem siekaczy i wysięgnikiem do maski (Ebstein) 1200 zł
26. Kontrola RPE z podparciem siekaczy i wysięgnikiem do maski 100 zł
27. Aparat Quad helix 600 zł
28. Aparat do dystalizacji Pendulum / Pendulum K / Pendex 700 zł
29. Kontrola aparatu do dystalizacji 100 zł
30. Ekspander 750 zł
31. Rotator 700 zł
32. Korektor II klasy – sprężynowy (np. Forsus) 1500 zł
33. Korektor II klasy – dystalizator Carrier Motion (z szyną) 1800 zł
34. Kontrola korektora II klasy (jako procedura niezależna od aparatu stałego) 100 zł
35. Distal Jet 1500 zł
36. Lip bumper 300 zł

Retencja:

37. Zdjęcie aparatu stałego 1 łuk / grubołukowego lub do dystalizacji 250 zł / 150 zł
38. Retainer stały 300 zł
39. Retainer zdejmowany 400 zł
40. Szyna Osamu 400 zł
41. Pozycjoner 600 zł
42. Naprawa retainera (na 1 zębie) 70 zł
43. Kontrola retencji 100 zł

Aparaty zdejmowane / aparaty i zabiegi profilaktyczne:

44. Aparat zdejmowany 1 szt. 750 zł
45. Aparat blokowy 900 zł
46. Aparat Twin Block 1400 zł
47. Kontrola aparatu zdejmowanego 100 zł – 150 zł
48. Naprawa aparatu 200-300 zł
49. Proteza dziecięca 400 zł
50. Kontrola płytkoprotezy 70 zł
51. Utrzymywacz przestrzeni stały 250 zł
52. Zabieg profilaktyczny / kolce językowe / guziki 50 zł
53. Trainer 500 zł
54. Biteblock 150 zł

Poradnia Periodontologii

RODZAJ ŚWIADCZENIA CENA
1. Konsultacja 200 zł
2. Wydanie orzeczenia 100 zł
3. Badanie kontrolne 150 zł
4. Leczenie błony śluzowej 200 zł
5. Wypełnienie 250 zł – 350 zł
6. Wycinek hist.-pat 350 zł
7. Wymaz 150 zł
8. Piaskowanie 250 zł
9. Skaling (jeden łuk) 200 zł
10. Terapia Vectorem 350 zł
11. Terapia zamknięta (1 ząb) 150 zł
12. Zabieg płatowy (1ząb) 500 zł
13. Założenie błony 600 zł
14. Selektywna korekta zgryzu 400 zł
15. Frenuloplastyka 400 zł
16. Gingivoplastyka (1 ząb) 200 zł
17. Gingivoosteoplastyka (1 ząb) 300 zł
18. Westibuloplastyka 1500 zł
19. West + przeszczep 2000 zł
20. Recesja(1-2 zęby) 2000 zł + 600 zł każdy następny
21. Hemisekcja /radektomia 600 zł
22. Ekstrakcja 400 zł
23. Augmentacja zębodołu 500 zł
24. Zaopatrzenie zębodołu 100 zł
25. Ewakuacja ropnia 200 zł
26. Znieczulenie do skalingu 20 zł – 30 zł
27. Ozonoterapia błony śluzowej 100 zł
28. Ozonoterapia kieszonki 100 zł
29. Fluoryzacja 100 zł
30. Założenie szyny (1 ząb) 150 zł
31. Usunięcie szyny 150 zł
32. Dostawienie zęba w szynie 200 zł
33. Inne dydaktyczne zabiegi periodontologiczne (ograniczony/rozległy) 400 zł – 600 zł
34. Regenracje MIST / M-MIST 1000 zł za 1 ząb / 500 zł każdy kolejny

Poradnia Periodontologii - IMPLANTY

RODZAJ ŚWIADCZENIA CENA
1. Implantacja 2300 zł
2. Dodatkowa augmentacja przy implantacji 500 zł + cena biomateriałów
3. Podniesienie dna zatoki szczękowej met. zamkniętą 500 zł + cena biomateriałów
4. Podniesienie dna zatoki szczękowej met. otwartą 4000 zł
5. Odsłonięcie implantu z westibuloplastyką (1 ząb) 800 zł
6. Odsłonięcie implantów z westibuloplastyką (2 zęby i więcej) 1000 zł
7. Odsłonięcie implantu z przeszczepem (1 ząb) 1000 zł
8. Odsłonięcie implantów z przeszczepem (2 zęby i więcej) 1500 zł
9. Odsłonięcie implantu/ów metodą roll 1300 zł
10. Augmentacja tanek. miękkich bezzębnego wyrostka 1500 zł
11. Korona na implancie (metalowo-ceramiczna) 3000 zł
12. Korona na implancie (całoceramiczna) 4600 zł
13. Przęsło w moście 1300 zł
14. Korona tymczasowa 700 zł
15. Przęsło w moście tymczasowym 200 zł
16. Modelowanie tkanek przęsłem mostu tymczasowego 100 zł
17. Biomateriały (błony, substytuty kości, elementy mocujące) 60 zł – 1500 zł
18. Narzędzia jednorazowe 50 zł – 700 zł
19. Modele diagnostyczne/DFA 50 zł
20. Szablon implantologiczny 100 zł

Poradnia Protetyki Stomatologicznej

RODZAJ ŚWIADCZENIA CENA
1. Korona metalowo-orcelanowa 900 zł
2. Korona całoceramiczna 1500 zł
3. Korona lana metalowa 600 zł
4. Korona kompozytowa 600 zł
5. Korona tymczasowa – met. bezpośrednia (1 pkt) 150 zł
6. Wkład koronowo – korzeniowy – met. pośrednia 450 zł
7. Wkład koronowo – korzeniowy 2-elementowy 500 zł
8. Wkład standardowy z włókna szklanego z odbudową zrębu 300 zł
9. Zatrzask osiowy 700 zł
10. Proteza szkieletowa 2500 zł
11. Szynoproteza 2700 zł
12. Szkielet z obturatorem 3000 zł
13. Proteza całkowita 1200 zł
14. Proteza akrylowa częściowa (powyżej 5 zębów) 900 zł
15. Proteza akrylowa 1-4 zębów 700 zł
16. Podścielenie 450 zł
17. Naprawa protezy 200 zł
18. Naprawa protezy – każdy następny element +50
19. Łyżka indywidualna 100 zł
20. Most AET 700 zł
21. Zdjęcie 1 korony 200 zł
22. Wizyta kontrolna 100 zł
23. Modele orientacyjne + wzornik zwarciowy 150 zł
24. Konsultacja protetyczna 200 zł
25. Zatrzask/zasuwa zewnątrzkoronowa 700 zł
26. Interlock 400 zł
27. Wymiana matrycy 300 zł
28. Frezowanie 1 korony 200 zł
29. Most – 1 pkt jak zaprojektowana korona 900 zł
30. Endokorona 700 zł
31. Licówka porcelanowa 1500 zł
32. Wkład koronowo-kompozytowy 700 zł
33. Zacementowanie odcementowanej korony 150 zł
34. Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 200 zł
35. Siatka wzmacniająca 150 zł
36. Leczenie stawów skroniowo-żuchwowych

a) konsultacja

b) szyna zgryzowa

c) wizyta kontrolna

 

300 zł

700 zł

200 zł

37. Korona tymczasowa – met. pośrednia (1 pkt) 300 zł
38. Obturator (dopłata) 500 zł

Poradnia Protetyki Stomatologicznej - CENNIK DYDAKTYCZNY *

RODZAJ ŚWIADCZENIA CENA
1. Korona metalowo-porcelanowa 700 zł
2. Korona całoceramiczna 1000 zł
3. Korona lana metalowa 500 zł
5. Korona tymczasowa – met. bezpośrednia 100 zł
6. Wkład koronowo – korzeniowy – met. pośrednia 350 zł
7. Wkład koronowo – korzeniowy dwuelementowy – met. pośrednia 400 zł
8. Wkład standardowy z włókna szklanego z odbudową zrębu 250 zł
9. Zatrzask osiowy 500 zł
10. Proteza szkieletowa 1500 zł
11. Szynoproteza 1700 zł
12. Szkielet z obturatorem 2000 zł
13. Proteza całkowita 800 zł
14. Proteza akrylowa częściowa (powyżej 5-ciu zębów) 800 zł
15. Proteza akrylowa od 1 do 4 zębów 600 zł
16. Podścielenie 350 zł
17. Naprawa protezy 150 zł
18. Naprawa protezy – każdy następny element + 50 zł
19. Łyżka indywidualna 100 zł
20. Szyna zgryzowa 600 zł
21. Most AET 700 zł
22. Zdjęcie 1 korony 150 zł
23. Modele orientacyjne + wzornik zwarciowy 150 zł
24. Frezowanie 1 korony 100 zł
25. Wymiana matrycy 200 zł
26. Most metalowo-porcelanowy – 1 pkt 700 zł
27. Zatrzask/zasuwa zewnątrzkoronowa 450 zł
28. Interlock 300 zł
29. Endokorona 600 zł
30. Wkład koronowy kompozytowy 500 zł
31. Zacementowanie odcementowanej korony (1 pkt) 100 zł
32. Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 200 zł
33. Siatka wzmacniająca 150 zł
34. Korona tymczasowa – met. pośrednia (1 pkt) 200 zł
35. Korona cyrkonowa na implancie w ramach ZPU2 1500 zł
36. Klamra acetalowa 300 zł

Poradnia Stomatologii Zachowawczej - CENNIK DYDAKTYCZNY *

RODZAJ ŚWIADCZENIA CENA
1. Badanie pacjenta (jako samodzielna wizyta) 20 zł
2. Badanie z użyciem dodatkowych urządzeń za każdy 1 ząb 40 zł
3. Wypełnienie ostateczne ubytku chemoutwardzalnym materiałem kompozycyjnym lub chemoutwardzalnym glass-jonomerem 100zł
4. Wypełnienie ostateczne ubytku światłoutwardzalnym materiałem kompozycyjnym lub światło utwardzalnym glass-jonomerem 130 zł
5. Znieczulenie miejscowe 20 zł
6. Odbudowa tkanek zęba z użyciem ćwieka okołomiazgowego 200 zł + 20 zł za każdy ćwiek
7. Wypełnienie czasowe ubytku 50 zł
8. Przygotowanie i odbudowa korony zęba do leczenie kanałowego

1 powierzchnia

 

100 zł

9. Opracowanie i czasowe wypełnienie jednego kanału korzeniowego (każda wizyta) 120 zł
10. Ostateczne wypełnienie jednego kanału korzeniowego 120 zł
11. Usunięcie kamienia nazębnego (1 łuk)

Piaskowanie (1 łuk)

70 zł

80 zł

12. Lakierowanie (za 1 łuk) 60 zł
13. Koferdam 20 zł
14. MTA / Biodentyna 250 zł
15. Leczenie nadwrażliwości zębiny (za każdą wizytę za 1 ząb) 30 zł
16. Wybielanie jednego zęba leczonego endodontycznie (wewnątrzkomorowe) 80 zł za wizytę
17. Kauteryzacja brzegu dziąsła 100 zł

Zdjęcia RTG

RODZAJ USŁUGI CENA
zdjęcia 2D:
punktowe zęba 30 zł
skrzydłowo-zgryzowe 30 zł
pantomograficzne 80 zł / opis zdjęcia 30 zł
cefalometryczne 80 zł
pantomograficzne + cefalometryczne 150 zł
stawów skroniowo-żuchwowych 80 zł
PA zatok 80 zł
PA / AP czaszki 80 zł
skan modeli/ wycisków do pliku .STL 50 zł
zdjęcia twarzy:
zdjęcie twarzy 3D 40 zł

bezpłatnie dla potrzeb wewnętrznych

zdjęcie twarzy 3D z CBCT 20 zł do ceny CBCT

bezpłatnie dla potrzeb wewnętrznych

tomografia 3D CBCT:
jednego zęba 140 zł / opis zdjęcia  70 zł
szczęki 220 zł / opis zdjęcia 70 zł
żuchwy 220 zł / opis zdjęcia 70 zł
szczęki i żuchwy 260 zł / opis zdjęcia 90 zł
szczęki i zatok szczękowych 260 zł / opis zdjęcia 90 zł
stawów skroniowo-żuchwowych 200 zł / opis zdjęcia 70 zł
twarzoczaszki 280 zł / opis zdjęcia 90 zł
czaszki 340 zł / opis zdjęcia 90 zł
zatok bocznych nosa 240 zł
oczodołów i sitowia 200 zł
kręgosłupa szyjnego i żuchwy 300 zł
Nagranie płyty na życzenie pacjenta – zdjęcie zębowe 5 zł
Nagranie płyty na życzenie pacjenta – pozostałe zdjęcia 10 zł

* cenniki dydaktyczne obowiązują wyłącznie w okresie dydaktycznym tj. od października do maja/czerwca i stosowane są wyłącznie w zakresie świadczeń realizowanych podczas zajęć klinicznych przy udziale studentów. Cenniki dydaktyczne dostępne są w wybranych poradniach Spółki.