Uniwersytet Medycznego w Białymstoku

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o.

Jubileusz 20-lecia

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o. od 20 lat jest bazą kliniczną Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Z okazji jubileuszu Spółki 9 listopada w Restauracji Centrum Astoria, odbył się uroczysty bankiet, który uświetniła obecność reprezentacji Władz Uczelni w osobach:

– Prorektora do Spraw Klinicznych i Szkolenia Zawodowego prof. dr hab. Janusza Dzięcioła

– Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, Programów Studiów i Oddziału Stomatologii prof. dr hab. Teresy Sierpińskiej

– Zastępcy Kanclerza dr inż. arch. Jerzego Tokajuka

Prorektor do Spraw Klinicznych i Szkolenia Zawodowego prof. dr hab. Janusz Dzięcioł przekazał z tej okazji Zarządowi Spółki list gratulacyjny JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Adama Krętowskiego.

Krótka fotorelacja z bankietu znajduje się w galerii.