Uniwersytet Medycznego w Białymstoku

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o.

Stomatologia UMB • Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

kontakt e-mail: iod@stomatologiaumb.pl

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pacjentów

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zleceniobiorców

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących, pełnomocników Wykonawcy oraz osób do kontaktu u Wykonawcy w sprawie realizacji umowy

6. Klauzula informacyjna Facebook

akty prawne