Uniwersytet Medycznego w Białymstoku

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o.

Stomatologia UMB • Poradnia Ortodoncji

Poradnia Ortodoncji

Adres: ul. J. Waszyngtona 15A

Tel.: 85 74 50 954

 

Poradnia Ortodoncji prowadzi działalność leczniczo-usługową w zakresie specjalistycznego leczenia ortodontycznego dzieci i dorosłych. Dzieci do 13 r.ż. mają możliwość skorzystania ze świadczeń ortodontycznych w ramach kontraktu NFZ, osoby starsze leczone są nowoczesnymi aparatami ortodontycznymi w ramach usług ponadstandardowych (płatnych przez pacjenta).

Jako jedyna jednostka na terenie województwa podlaskiego udziela świadczeń osobom do 18 r.ż. z zakresu Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki.

 

Kierownik: Dr hab. n. med. Izabela Szarmach – specjalista ortodoncji

 

Zespół lekarzy:

Dr n. med. Ewelina Dargiewicz – specjalista ortodoncji

Dr n. med. Irena Grodzka – specjalista ortodoncji

Dr n. med. Ilona Radej – specjalista ortodoncji

Dr n. med. Dorota Piotrowska – specjalista ortodoncji

Dr n. med. Magdalena Sawczuk-Siemieniuk

Lek. dent. Joanna Ejsymont – specjalista ortodoncji

Lek. dent. Monika Grycz – specjalista ortodoncji

Lek. dent. Sebastian Dygas – specjalista ortodoncji

lekarze w trakcie specjalizacji

Lek. dent. Marta Filimoniuk-Parór

Lek. dent. Kacper Żerański

Lek. dent. Marta Karolczuk

Lek. dent. Michał Lubaś

 

Asystentki/higienistki

Patrycja Kuczyńska – higienistka stomatologiczna

Marta Bazylczyk – asystentka stomatologiczna

 

 

 

 

ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ:

ŚWIADCZENIA REFUNDOWANE PRZEZ NFZ:

  • Kliniczno-radiologiczna diagnostyka różnicowa nieprawidłowości zębowo-zgryzowo-szkieletowych do 18 r.ż.
  • Profilaktyka i leczenie wad zgryzu u dzieci za pomocą aparatów zdejmowanych do 13 r.ż.
  • Leczenie zaburzeń narządu żucia pacjentów z pourazowymi wadami w obrębie części twarzowej czaszki do 13 r.ż.
  • Leczenie zaburzeń narządu żucia pacjentów do 18 r.ż. w ramach Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wadami wrodzonymi części twarzowej czaszki, w tym rozszczepami
  • Protetyczne uzupełnienia i leczenie skutków braków zębowych u dzieci do 18 r.ż.

ŚWIADCZENIA PONADSTANDARDOWE:

  • Wprowadzanie zębów zatrzymanych do łuku zębowego
  • Leczenie wad zgryzu i nieprawidłowości zębowych u osób dorosłych
  • Ortodontyczne przygotowanie do operacji ortognatycznych pacjentów z wadami szkieletowymi
  • Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne, ortodontyczno-periodontologiczne

 

Galeria zdjęć >