Uniwersytet Medycznego w Białymstoku

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o.

RTG

Adres: ul. J. Waszyngtona 15A

Tel.: 85 74 50 973

 

Zdjęcia wykonujemy nowoczesnym aparatem rentgenowskim Planmeca ProMax 3D Mid. Jest to uniwersalny tomograf CBCT (do badania wolumetrycznego) umożliwiający obrazowanie 3D, cyfrowe obrazowanie panoramiczne 2D oraz cefalometrię, dzięki czemu możemy jeszcze lepiej wyjść naprzeciw wszystkim potrzebom i oczekiwaniom pacjentów. Zdjęcia wewnątrzustne wykonywane są aparatem cyfrowym Planmeca Intra ProX.

Wykonywane przez nas badania gwarantują zarówno prawidłową diagnozę i planowanie leczenia, jak również jego stałą kontrolę i ocenę wyników przy bardzo niskiej dawce promieniowania zgodnie z zasadą najmniejszego możliwego dawkowania.

Oferujemy:

OBRAZOWANIE 2D:

 • zdjęcie punktowe zęba
 • zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe
 • zdjęcie pantomograficzne
 • zdjęcie cefalometryczne
 • zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych
 • zdjęcie PA zatok
 • zdjęcie PA / AP czaszki
 • skan modeli / wycisków do pliku .STL

OBRAZOWANIE 3D CBCT:

 • zdjęcie szczęki
 • zdjęcie żuchwy
 • zdjęcie szczęki i żuchwy
 • zdjęcie szczęki i zatok szczękowych
 • zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych
 • zdjęcie twarzoczaszki
 • zdjęcie czaszki (wys. 17 cm, Ø 20 cm)
 • zdjęcie zatok bocznych nosa
 • zdjęcie oczodołów i sitowia

ZDJĘCIE TWARZY – PROFACE:

 • zdjęcie twarzy 3D
 • zdjęcie twarzy 3D + CBCT

Wszystkie zdjęcia wykonujemy cyfrowo, z możliwością nagrania na płytę CD.

Uwaga! W celu wykonania zdjęcia rentgenowskiego (za wyjątkiem małego zdjęcia zębowego) lub badania tomograficznego, konieczne jest skierowanie od lekarza.

Galeria zdjęć >

Pracownicy Pracowni RTG:

Marcin Kropiwnicki – technik elektroradiolog, inspektor ochrony radiologicznej

Agnieszka Bura – technik elektroradiolog

 

W związku z wykonywaną działalnością z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, informujemy, że pracownicy nie otrzymali dawek ponad dopuszczalne oraz nie było negatywnego wpływu na środowisko naturalne.