Uniwersytet Medycznego w Białymstoku

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o.

Stomatologia UMB • Szkolenie podyplomowe

Szkolenie podyplomowe

Staż podyplomowy

Szkolenie specjalizacyjne

Uwaga! Zmiany w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów związane z uruchomieniem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

1. Podstawa prawna specjalizacji:

2. Programy specjalizacji:

1. Chirurgia Stomatologiczna

2. Ortodoncja

3. Periodontologia

4. Protetyka stomatologiczna

5. Stomatologia dziecięca

6. Stomatologia zachowawcza z endodoncją