Uniwersytet Medycznego w Białymstoku

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o.

Stomatologia UMB • Szkolenie przeddyplomowe

Szkolenie przeddyplomowe

Studia na kierunku Lekarsko – Dentystycznym trwają 5 lat (10 semestrów), po czym absolwent realizuje roczny staż podyplomowy. Kolejnym etapem jest Lekarsko – Dentystyczny Egzamin Państwowy. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł lekarza dentysty.

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Spółka z o.o. stanowi bazę kliniczną dydaktyki stomatologicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w związku z tym znaczną część działalności stanowi realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Prowadzimy również praktyki wakacyjne dla studentów, po każdym roku studiów:

• Praktyka w zakresie asysty lekarzowi dentyście (4 tygodnie),
• Praktyka – w zakresie organizacji ochrony zdrowia (2 tygodnie) oraz praktyka lekarska (2 tygodnie),
• Praktyka stomatologiczna – procedury manualne (4 tygodnie),
• Praktyka kliniczna – procedury kliniczne (4 tygodnie).

Zapraszamy absolwentów do realizacji stażu podyplomowego naszej jednostce oraz współpracy po zakończeniu stażu. W celu uzyskania bliższych informacji kliknij w link >