Uniwersytet Medycznego w Białymstoku

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o.

Stomatologia UMB • O nas

O nas

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o.

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w aktualnej formie prawnej maju 2012r., po wprowadzeniu w życie Ustawy o działalności leczniczej.

Faktyczne rozpoczęcie działalności datowane jest na 1999r., kiedy zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku powołany został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Akademii Medycznej w Białymstoku, obecnie działający w zmienionej formie organizacyjno-prawnej.

Obecnie Spółka współpracuje z 63 lekarzami dentystami, z czego 46 to specjaliści w różnych dziedzinach stomatologii. Pracy lekarzy towarzyszy wykwalifikowany personel medyczny składający się z higienistek stomatologicznych, asystentek stomatologicznych oraz techników elektroradiologów.

Przeważającym rodzajem działalności jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie stomatologii. Usługi medyczne realizowane są poprzez Lekarzy dentystów w zakresie świadczeń:

  • pełnopłatnych,
  • kontraktu z NFZ
  • przy udziale studentów

Spółka stanowi bazę kliniczną dydaktyki stomatologicznej wydziału lekarskiego z oddziałem stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w związku z tym znaczącą częścią działalności jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Spółka realizuje szkolenie przeddyplomowe studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie stomatologii, a także podyplomowe lekarzy dentystów w zakresie stażu podyplomowego oraz szkolenia specjalizacyjnego. Jesteśmy największą w regionie jednostką posiadającą akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjngo we w wszystkich dziedzinach stomatologii.

W dyspozycji Spółki znajduje się 78 stanowisk stomatologicznych zlokalizowanych w trzech budynkach przy ul. Waszyngtona 15A, Waszyngtona 13 oraz Skłodowskiej-Curie 24A.

Wszystkie budynki w których udzielane są świadczenia znajdują się w obrębie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, położone są obok siebie i tworzą funkcjonalna całość.