Uniwersytet Medycznego w Białymstoku

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o.

Stomatologia UMB • Obowiązek RODO – rekrutacja

Obowiązek RODO – rekrutacja

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) – dalej „RODO”, informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o. z siedzibą 15-274 Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A e-mail: biuro@stomatologiaumb.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: biuro@stomatologiaumb.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji trwającego procesu rekrutacji, na podstawie zgody kandydata.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.
 6. Dane będą przechowywane przez okres trwania aktualnego procesu rekrutacji. Usunięcie danych nastąpi niezwłocznie po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacji na który aplikuje kandydat, nie później jednak, niż w terminie 30 dnia od dnia jego zakończenia. Dane przesłane do Administratora, które nie zawierają zgody na ich przetwarzanie oraz przesłane bez trwającego procesu rekrutacji, będą niezwłocznie usuwane.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w zakresie przewidzianym w stosownych przepisach.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Ma Pan/i prawo do przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Podanie przez Pana/nią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, tj. w celu w którym zgłosił się Pan/i do tutejszej jednostki.
 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pana/i, w tym profilowania.

 

akty prawne dotyczące RODO

 

Obowiązek RODO świadczenia >>